Camera detection taxis

cameraherkenning voor taxistandplaatsen

Beschrijving van het project

Urban Analytics ontwikkelt geavanceerde beeldherkenninsgsoftware voor camera’s die worden geplaatst op een aantal taxistandplaatsen en bij snellaadstations in Amsterdam om dag en nacht taxi’s en passagiers te tellen. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een intelligent algoritme voor cameraherkenning waarmee de (verkeers)tellingen in stadstraten geautomatiseerd kunnen worden.
Photo by Alexander Redl on Unsplash

Subsidie verstrekt door: NWO Verdus

Het onderzoeksverslag is hier te downloaden!

Verdus_Taxi_Tellingen_v1

In samenwerking met

Doelstelling project

De uiteindelijke tellingen helpen de gemeente om :

 1. vast te stellen in hoeverre het aantal snellaadstations voldoende is voor de behoefte van taxichauffeurs.
 2. te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer bij nog te verschonen taxistandplaatsen te voldoen.

Privacy by design

Voor ons betekent dit:
 • Alle analyses worden op locatie gedaan
 • Beelden worden niet opgeslagen
  • Dus real-time analyse is nodig
   • Alleen relevante output opslaan

Concrete praktijk vragen

 • Hoe veel taxi’s maken er gebruik van een snellaadplek?
 • Hoe vaak moet er worden gewacht tot de snellaad plekken vol zijn?
 • Algoritmes doorontwikkelen en testen op huidige data
  • Op tweede locatie data verzamelen in overleg met gemeente. Liefst een taxi-standplaats.
   • Focus op in- en uitstappende personen in verband met doorloop vraagstuk
  • Algortimes testen op andere hardware – Jetson TX2

Afronding, publicatie en disseminatie