Empower2.0

macht van burgers

Doel van het project

Het project heeft als doel om burgers in staat te stellen actieve energieburgers te worden door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen (bijv. organisatorische) en bij te dragen aan de acceptatie van nieuwe, opkomende en bestaande oplossingen voor energiebezit.

In veel steden en regio’s zijn er initiatieven waarbij burgers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de energietransitie, maar het opschalen ervan naar het punt waar deze inspanning een aanzienlijke impact heeft is de meest uitdagende. Een andere belangrijke factor is dat initiatieven gericht op (individuele) burgers meestal een bepaald type burger aantrekken: de relatief welvarende, intrinsiek gemotiveerde en groen georiënteerde burger. Om een significante impact te hebben op de mate van hernieuwbare energie moeten we niet alleen met koplopers, maar ook de massa zien te bereiken.

https://northsearegion.eu/empower-20/project-partners/hogeschool-van-amsterdam-nl/

Subsidie verstrekt door: Interreg NSR

In samenwerking met

7

Gemeentes

3

universiteiten

2

bedrijven

2

cooperatives

De aanpak

– Analyse van de specifieke uitdagingen (governance, technisch, juridisch) voor het opzetten van lokale energiegemeenschappen via bestaande vertrouwde netwerken;

– Ontwikkeling van optimale methoden per regio, gericht op de uitdagingen van die regio;

– Testen van de methodieken in 7 living labs in verschillende NSR-landen met gemiddeld 2000 huishoudens per pilotproject;

– Ontwikkeling van een transnationale toolkit in de vorm van een online platform met innovatieve regelingen en mogelijkheden voor andere geïnteresseerde lokale autoriteiten.

 

De verwachte resultaten

Lokale oplossingen vragen om lokaal maatwerk, maar modellen en geleerde lessen kunnen buiten de lokale grenzen worden overgedragen. Dit is mogelijk door de combinatie van onze lokale oplossingen op maat en de generieke toolkit. De ontwikkelde hulpmiddelen moeten overdraagbaar en uitwisselbaar zijn tussen stedelijke autoriteiten. De toolbox is het resultaat van de experimenten met het living lab in EMPOWER2.0 en toont de lessen die zijn geleerd bij het betrekken van doelgroepen bij de barrières voor energietransities.

Dit zal leiden tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie en daarmee de ecologische voetafdruk in de NSR verminderen. We willen duizenden lokale energiecoöperaties zien, niet ter vervanging van de grote internationale, maar in aanvulling op deze. Als (groepen) burgers en bedrijven hun energie opwekken, opslaan en verhandelen en kunnen kiezen wanneer en van wie ze kopen, krijgen ze meer mogelijkheden.